ÎN ATENŢIA AUTORILOR DE ARTICOLE

Revista OPTIMUM Q publică articole originale din următoarele categorii:

  • contribuţii ştiinţifice de nivel academic;
  • articole de sinteză, cu scop educaţional şi de răspândire a ideilor în domeniul calităţii şi fiabilităţii;
  • articole de interes cultural privind implicaţiile filosofice şi sociale ale calităţii şi fiabilităţii.

Sunt preferate articolele cu caracter multidisciplinar sau interdisciplinar .

Revista OPTIMUM Q publică articole în limbile română, engleză şi franceză .

Toate articolele trebuie să fie precedate de : titlu tradus în limba engleză, rezumat (abstract) şi cuvinte-cheie (key-words) în limba engleză.

Textul articolului, inclusiv titlurile capitolelor, va fi tehnoredactat pe două coloane, sub "Justify", la un rând, în Word, cu Times New Roman, corp 11, cu excepţia titlulului articolului (corp 14 - original , 12 - tradus), a rezumatelor şi bibliografiilor (corp 10) şi a notelor de subsol (corp 9). Fiecare articol va avea pe prima pagină un spaţiu liber de 6 rânduri, corp 14.

Titlurile articolului se scriu astfel: integral cu majuscule, centrat bold - titlul original, cu majuscule şi minuscule centrat bold - titlul tradus. Titlurile capitolelor se scriu cu majuscule şi minuscule, centrat bold. Numele autorilor se menționeană sub titlul articolului, afilierea introducându-se ca notă de subsol.

Figurile şi tabelele vor fi inserate în text, ocupând o coloană sau ambele coloane, după caz. Ele vor fi numerotate separat în continuare (de ex. Fig.1, Fig.2,... / Tabel 1, Tabel 2,...) şi vor avea titluri centrate bold, fiind realizate cu Times New Roman, corp 11

Referinţele bibliografice se indică în text prin cifre plasate între paranteze drepte care trimit la bibliografia articolului realizată în ordinea menţionării referinţelor în text şi tehnoredactată conform modelului următor:

  1. Blanchard, K., Peale, V.V.: The Power of Ethical Management. W. Morrow and Company, New York, 1988.
  2. Shainin, D., Shainin, P.: Better than Taguchi Orthogonal Tables. Quality and Reability International, vol. 4, 2 (1988) pp 143-149.
  3. Pryor, T.R.: Automotive Applications of Electro-Optical Inspection. 36 th Annual Quality Congress Transactions, ASQC, Milwaukee, 1982, p.289.

Redacţia OPTIMUM Q pune la dispoziţia autorilor un număr de exemplare.